mebde'

mebde'
(A.)
[ أﺪﺒﻡ ]
1. başlangıç noktası.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • mebde — is., esk., Ar. mebdeˀ 1) Baş, başlangıç 2) Kaynak, kök 3) man. İlke …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MEBDE' — Baş taraf. Başlangıç. Başlama. * Kaynak. Kök. Temel. Esas …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • mebde — evvel;başlangıç; prensip; ilk unsur …   Hukuk Sözlüğü

  • mebde-i tarih — [ ﺦیرﺎﺕ أﺪﺒﻡ ] tarih başlangıcı …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • MEBDE-İ SUKUT — Sukutun başlangıcı. Düşüşün mebdei …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MEBADİ — (Mebde. C.) Mebdeler, başlangıçlar, ilk unsurlar. * Çekirdekler. * Prensipler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ilke — is. 1) Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı. H. Taner 2) Temel bilgi Kimyanın ilkeleri. 3) Öge Atomlar cisimlerin ilkeleridir. 4) Davranış kuralı Bence ahlakın bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • FELAH — f. Başlangıç, mebde . İbtida …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MASDAR — Bir şeyin sudur ettiği (çıktığı) menba. * Gr: Fiilin şahsa ve zamana bağlı olmayan şekli, fiil kökü. Okumak, yazmak, kitabet, kıraat, ahz, almak... gibi. Masdar kelimesi.; ism i mekândır, sudur etmek mânasına gelir. Fiilin mâna ve lâfız ciheti… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUKADDEMAT — (Mukaddeme. C..) Başlangıçlar. Mebde ler. İleride bulunanlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”